Beställ skuldebrev

Beställ skuldebrev

Om ni vill ha hjälp av en jurist med att formulera ett skuldebrev kan ni fylla i nedanstående formulär. En jurist kommer sedan gå igenom era uppgifter och kontakta er senast nästkommande arbetsdag för att skräddarsy skuldebrevet i enlighet med era önskemål. Vid telefonsamtal med juristen får ni ett optimalt tillfälle att ställa de frågor och funderingar ni har.

Det blir en trygghet för er att få rådgöra med en jurist och inte endast få en färdigskriven mall eller blankett hemskickad i brevlådan. Kostnaden för skuldebrevet är 1490kr.

  Beställare  Borgenär
  Gäldenär
  Totalsumma på skulden. Hur mycket lånas ut av borgenären?

  Ska amortering av skulden göras?

  Om ja hur ofta och till vilken summa?

  Ska ränta utgå på beloppet?

  Om ja till vilken procent?

  När förfaller skulden?

  Ska hela skulden förfalla till betalning om delbetalning av skulden ej görs i tid?

  Date:
  Category: